Horgászrend

Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
2800. Tatabánya, II. Bánhidai lakótelep 108.

Duna folyó a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly folyó torkolatáig (1708 fkm) terjedő szakaszának

HORGÁSZRENDJE

Érvényes:

2024. január 1-től a 2024. horgászévre
  • - állami horgászjeggyel és fogási naplóval, Magyar Horgászkártyával és személyazonosító igazolvánnyal együtt,
  • - Külföldi állampolgároknak állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt,
  • - Turista állami horgászjeggyel rendelkező horgásznak a HORINFO rendszerben megvásárolt és kinyomtatott állami jeggyel és arcképes igazolvánnyal.

TILOS HORGÁSZNI! Az esztergomi Kis-Dunában. A mindkét végén mederzárással határolt neszmélyi Korpás halastó egész területén. Elveszett, ellopott, megsemmisült területi engedély nem pótolható.

A területi engedély megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetségével.

A Duna-szakasz halállományának védelme, őrzése, gyarapítása, valamint a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása tetemes költségekbe kerül. Mindez hasznosítóként feladatunkat képezi és az Ön érdekét is szolgálja, ezért számítunk segítő magatartására, különösen a vízpartok tisztaságának megőrzésénél. A Duna-szakasz horgászatával, hal- és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentését megteheti a következő bejelentő telefonszámon: 06-30 / 333-9083, illetve munkaidőben a vármegyei szövetséghez is fordulhat (tel: 06-34 / 310-453).
Horgászatához jó időt, és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

1. Telepítés napjától számított 1 heti időtartamra horgászati tilalmat rendelünk el a telepítés helyszínétől számított jobb ill. bal oldali irányba 500-500 m-es távolságban. A tilalom kezdetét és végét a www.kemhesz.hu ill. a https://www.facebook.com/kemhesz oldalon közzétesszük!

2. Horgászni a Duna-szakaszon érvényes területi engedéllyel 00 órától 24 óráig szabad, kivéve a 24 órás területi engedélyt, melyen a bizományosnak fel kell tüntetni a horgászat megkezdésének időpontját, mert onnantól számít a 24 óra. Sötétedéskor a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani.

3. A Duna-szakasz hasznosítója és a Duna-szakaszon érdekelt horgászszervezetek horgászai a Horgász Környezetvédelmi Nap keretében hulladékgyűjtési munkát végeznek. Kérjük, vegyenek részt a környezeti rend tavaszi kialakításában és az egész évi megtartásában.

4. Felnőtt horgász, ifjúsági horgász 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. A gyermekhorgász és a fogyatékkal élők, 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat. Turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász, Kedvezményezett (65. év feletti) horgász 1 bottal, azon 2 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat.

A horgot, a csalit etetőhajóval, csónakkal behordani tilos! Etetőhajó használata CSAK BEHÚZÓS területi engedély váltása esetén engedélyezett az arra kijelölt Duna szakaszon (Neszmély-Mocsi Duna-ág)!

5. Fogható halfajok 2024. évben:

Őshonos fogható halfajok

Halfaj neve Tilalmi időszak Kifogható
minimális méret
(cm)
Naponta kifogható
mennyiség
Domolykó 04.15-05.31 25 3 kg
Jászkeszeg 04.15-05.31 20 3 kg
04.15-05.31 20 3 kg
Paduc 04.15-05.31 20 3 kg
Szilvaorrú keszeg 04.15-05.31 20 3 kg
Bagolykeszeg - minden
Karikakeszeg - minden
Bodorka - minden
Szélhajtó küsz - minden
Vörösszárnyú keszeg - minden
Dévérkeszeg 04.15-05.31 Fajlagos tilalmi időszakban 40 cm felett nem vihető el
Laposkeszeg - minden
Márna 04.15-05.31 40 2 db
Ponty 05.02-05.31 35 2 db
Balin 03.01-04.30 40 2 db
Compó 05.02-06.14 25 2 db
Harcsa 05.02-06.14 Fajlagos tilalmi időszakban nem vihető el 60 2 db
Csuka 02.01-03.29 40 2 db
Sebes pisztráng 10.01-03.31 22 2 db
Menyhal - 25 3 kg
Sügér 03.01-04.30 15 3 kg
Fogassüllő 03.01-04.30 40 2 db
Kősüllő 03.01-06.28 30 2 db
Amur - 1 db

Heti elvihető nemeshal mennyisége maximum 8 db.

Dec.1-Márc. 15-ig az elvihető keszeg maximális mennyisége 20 kg/hét, az egész szakaszon.

Ponty maximális elvihető mérete 60 cm (adatgyűjtés céljából adatbázist hozunk létre így, ezen halakat jelöljük. A halőri szolgálatot értesítsék a megadott számon amennyiben segítik fogásukkal az adatok gyűjtését).

A fogassüllő maximális elvihető mérete 80 cm.

Nem fogható: kecsege, széles kárász, vágó durbincs

Április 15. és május 31. között a 40 cm-nél nagyobb Dévérkeszeget haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe!

Fajlagos tilalmi időben harcsát megtartani nem lehet!

December 1. és február 28. között harcsára horgászni és azt megtartani TILOS!

Harcsahorgászat esetén a behúzás (STUPEK) engedélyezett, a vízi közlekedés akadályozása nélkül, a helyi viszonyok figyelembevételével. A horgászat helyét jelölő bóját sötétedéskor kivilágítani kötelező!

Idegenhonos, inváziós fogható halfajok

Halfaj neve Tilalmi időszak Kifogható méret
Lénai tok - minden
Fekete amur - minden
Razbóra - minden
Ezüstkárász - minden
Busa - minden
Törpeharcsa - minden
Fekete törpeharcsa - minden
Pettyes harcsa - minden
Pataki szajbling - minden
Szivárványos pisztráng - minden
Tüskés pikó (beleértve a nyugati pikót is) - minden
Naphal - minden
Pisztrángsügér - minden
Amurgéb - minden
Folyami géb - minden
Csupasztorkú géb - minden
Kessler-géb - minden
Feketeszájú géb - minden
Tarka géb - minden
Kaukázusi törpegéb - minden

6. Naponta kifogható mennyiségek:

Felnőtt területi engedéllyel: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen legfeljebb 4 db, fajonként 2 db, éves szinten összesen 70 db, legfeljebb 150 kg, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, ezen belül sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból 3 kg, legfeljebb éves szinten és együttesen 100 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

Kedvezményezett (65. év felettiek) területi engedéllyel: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen legfeljebb 2 db, fajonként 1 db, éves szinten összesen 35 db, legfeljebb 75 kg, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, ezen belül sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból 3 kg, legfeljebb éves szinten és együttesen 50 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

Ifjúsági területi engedéllyel: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen legfeljebb 3 db, fajonként 2 db, éves szinten összesen 40 db, legfeljebb 90 kg, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, ezen belül sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból 3 kg, legfeljebb éves szinten és együttesen 60 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

Turista területi engedéllyel: darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta összesen legfeljebb 3 db, fajonként 2 db, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, ezen belül sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból 3 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

Gyermek és fogyatékkal élők területi engedélyével: napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 db, éves szinten összesen 20 db, legfeljebb 45 kg, a darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot, ezen belül a sügérből, gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból 2 kg-ot legfeljebb éves szinten 50 kg-ot foghat ki, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely 5 kg feletti súlyt meghaladja.

Éves darabszám vagy súlykorlát elérésekor új területi engedély (ideértve a 10 napos és 24 órás területi engedélyt is) nem váltható!

A MOHOSZ összevont területi jegyekhez kiadott, hatályos választmányi határozattal elfogadott országos horgászrendi szabályozás szerint:
az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében:

  • - a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db.
  • - az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki.

a kedvezményezett területi jegyek esetében:

  • - a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db.
  • - az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki.

7. Elveszett, vagy megsemmisült állami horgászjegy és fogási napló pótlásakor, az új állami jegy és fogási napló kiadásával a horgászrendben engedélyezett éves fogási mennyiségek időarányosan értendők.

8. A fogási naplóba a darabszám-korlátozással védett halat a fogást követően azonnal, a darabszám-korlátozással nem védett halakat a horgászat befejezését követően (de naponta legalább egyszer) be kell jegyezni. A fogási naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó szervezetnél köteles leadni.

9. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. Ha a zsákmányát a napi horgászat befejeztével élve kívánja tartani, az kizárólag a part közvetlen közelében megengedett, de egyszerre csak két nap zsákmányát tárolhatja!

10. A szervezett horgászversenyeket – a vármegyei szövetségnél történő kötelező bejelentés alapján – elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által kijelölt helyen a verseny időtartama alatt csak a versenyzők tartózkodhatnak. A vármegyei Duna szakaszon csak a vármegyei szövetség, illetve a MOHOSZ által kijelölt „Hivatalos Versenyszervező” címmel rendelkező horgászegyesületek vagy magánszemélyek rendezhetnek versenyt.

Vízi és vízparti közlekedési szabályok:

11. Járművel a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos. A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak megfelelően lehet parkolni.

12. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad.

13. A Duna-szakaszon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csónakok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tárolhatók.

14. Határvízi közlekedésnél a határrenddel kapcsolatos előírásokat a horgász köteles betartani.

Környezetvédelmi, halvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások:

15. A Duna 1745 és 1722 fkm között található a Duna Szigetek Természetvédelmi Terület. A természeti értékek védelme érdekében: Tilos a partról horgászni a Süttői-szigeten és a Csitri-szigeten.

16. Tilos a növényzet károsítása, az állatvilág zavarása, a hulladék hátrahagyása a Körtvélyes és a Nyáros-szigeten!

17. Tilos a horgászat november 2. és június 15. közötti időszakban a kíméleti területen a Duna folyam 1713 és 1711 fkm között elterülő Duna szakasz Helembai mellékágán!

18. Halradar (szonár) használata a vármegyei Duna szakaszon egész évben engedélyezett!

19. A vermelő halállományok védelmében november 2. és március 31. között, a neszmélyi Duna-ágban lévő hajóskanzen alatti kereszt kőgát, jobb ill. bal oldali irányba 50-50 m-re horgászni TILOS!
Amennyiben a tilalom bevezetésre kerül a www.kemhesz.hu ill. a https://www.facebook.com/kemhesz oldalon közzétesszük. (1. Térkép)

20. A vermelő halállományok védelmében november 2. és március 31. között az Esztergomi Sódergödör kíméleti területén belül horgászni TILOS!
Amennyiben a tilalom bevezetésre kerül a www.kemhesz.hu ill. a https://www.facebook.com/kemhesz oldalon közzétesszük. (2. Térkép)

21. Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni TILOS! A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonásra kerül, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki. A horgász köteles a horgászat befejeztével a szemetet magával vinni vagy a szemétgyűjtőbe helyezni.

22. A Duna-szakaszon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt, vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag a horgászat időtartamára jelölhető meg.

23. Tilos a partvédő köveket átrakni és a parti sávot csaligyűjtés végett ásással megbontani.

24. Az elvitelre szánt hal horgászhelyen történő előkészítése, konyhai feldolgozása TILOS!

Az egyedi azonosítóval ellátott jelölt halat megtartani TILOS. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése (cm, súly, fotó, jól elkülöníthető ismertető jegyei a halnak) és a fotózást követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. A rögzített adatokat a vármegyei szövetségnek (iroda@kemhesz.hu) kell beküldeni. A vízpartról elvinni SZIGORÚAN TILOS! TÖBB ÉVES ELTILTÁSSAL JÁR!

A horgászatra vonatkozó szabályok megsértése a hatóságon kívül egyéb eljárást is von maga után. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a halgazdálkodási hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegy visszatartásra kerül. A szabálytalan horgászatról fénykép és videofelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik:

25. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

  • a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  • b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet.

26. Jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.

27. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Cselekmény Büntetés
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete 3-5 év
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,de legalább az eltiltás idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése 1-5 év
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
Hal jelölése, csonkítása 1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása 1-3 év
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása 1-3 év
Alsó méretkorlátozás megsértése 1-3 év
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete 1-3 év
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 1-3 év

28. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

29. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

30. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

31. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

32. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

33. A visszavonásra, illetve a területi jegyváltástól való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

34. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

35. A 2024-es évben a KEMHESZ Duna területi jeggyel horgászható vízeink:

Megnevezés Helyszín
- Vörös-ér, víztérkód 11-053-1-1 GPS: 47.702940, 18.636895
- Únyi patak, víztérkód 11-057-1-5 GPS: 47.746756, 18.655932
- Fekete-ér (Szőny-Füzitői Csatorna) víztérkód 11-055-1-1 GPS: 47.722245, 18.271202
- Olajos tó (Almásfüzitő) víztérkód 11-093-1-2 GPS: 47.732551, 18.264314
- Dunaalmási öböl (Helyrajzi számok: 0704/34,0709/2,0713/12,0712/2,0709/9,0709/10)

Az itt nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtási rendelete az irányadóak.

A halgazdálkodási vízterület hasznosítója:

Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége