IV. KEMHESZ-NESZMÉLY NAGYHALFOGÓ 96 ÓRÁS HORGÁSZVERSENY

KEMHESZ-NESZMÉLYI 96 ÓRÁS NAGYHALFOGÓ HORGÁSZVERSENY
2024.09.09-13.

Jelentkezés

Verseny szervezője: a Komárom - Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége.

Célunk: a Neszmélyi Duna-águnk bemutatása, nagyhalainak népszerűsítése. Megismertetni a horgászokkal, hogy a Komárom-Esztergomi Vármegyei Duna szakaszunk micsoda óriási csodákat rejt. Ezzel a hagyomány teremtő rendezvénnyel szeretné a vármegyei horgászszövetség a horgászokat megörvendeztetni, igazi vadvízen, közös programok, rendezvények kíséretében.

Helyszín: Éden Camping

Érdeklődni: Schmidt-Kovács Bence

Telefon: +36 30 422 4875

Webhely: www.kemhesz.hu

E-mail: kemhesz.nagyhalfogo@gmail.com

Támogatóink: hamarosan ismertetjük...

1. Az IV. KEMHESZ - Neszmélyi Nagyhalfogó 96 órás Csapat verseny 2024. (továbbiakban: „verseny”)

2. A verseny szervezője a Komárom- Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége (továbbiakban „szervező”)

3. A Verseny időpontja 2024.09.09. 14:00-tól -- 2024.09.13. 14:00-ig tart.
Regisztráció/(NEVEZÉS) időpontja: 2024.04.01. 08:00 órától indul. Kizárólag a meghirdetett időpontól beérkezett nevezési előleg, illetve a helyesen, teljesen kitöltött jelentkezési jegyzőkönyv esetén fogadjuk el a nevezést.

Hiánypótlás és befogadás esetén is visszajelzünk!

4. A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre. A versenybe kizárólag a ponty és az amur 5kg feletti példányai számítanak bele!

5. Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal kapcsolatos etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során.

6. A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja.

7. Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.

8. A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére.

Verseny menete - Gyülekező és regisztráció a gyülekező ponton,

 • - Gyülekező a központban a regisztrációs ponton (Éden Camping)
 • - 2024.09.09. 8:00-tól,
 • - Regisztráció 8:15-tól,
 • - Hivatalos megnyitó 9:00-tól,
 • - Sorsolás 09:30-tól,
 • - Helyek elfoglalása 10:00-tól,
 • - Verseny kezdete 14:00-tól,
 • - Verseny vége 2024.09.13. 14:00-kor.
 • - Eredményhirdetés: 15:30-tól.

Nevezés: A versenyre kizárólag e-mailben írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni: kemhesz.nagyhalfogo@gmail.com

A nevezésben kérjük feltüntetni:

 • - a CSAPAT nevét,
 • - a versenyzők nevét,
 • - érvényes állami jegy számát,
 • - és egy kontakt személy telefonszámát,

9. Minimum 15, maximum 27 csapat nevezését tudjuk elfogadni.

10. A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásáról a szervező a megadott címre küld értesítést.

11. A regisztráció alapfeltétel:
A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra kerül sor.

12. A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.

13. A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 120.000 HuF/csapat;
(az étkezést külön kell igényelni a verseny idejére, a nevezés nem tartalmazza, jelentkezési lapon kell megjelölni.)

A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:

 • - a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,
 • - a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,
 • - a szervezés és a lebonyolítás költségeit,
 • - trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást.

14. Regisztráció befizetése:
A részvételhez kötelező 40.000ft részvételi díjat előre elutalni. A fennmaradó összeget 80.000ft-ot a helyszínen készpénzben kell rendezni. Számlaszám: 11740009-20113403-00000000, Közleményben: Csapatnév: A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja. A regisztrációs jegyzőkönyvet a kemhesz.nagyhalfogo@gmail.com e-mail címre beküldeni kötelező.

15. Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:

 • - személyigazolvány/fényképes igazolvány.
 • - Érvényes Állami horgászjegy,
 • - Érvényes Turista Állami Horgászjegy,
 • - területi engedély (amennyiben rendelkezik vele, amennyiben nem rendelkezik területi engedéllyel, a helyszínen megvásárolhatja),
 • - horgász kártya (megléte),
 • - egyesületi tagságot igazolni kell.

16. A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

17. A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek.

18. A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy úgynevezett biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.

19. A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.

20. Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárását követően érkezik, a versenyen nem vehet részt.

V. Versenybíróság:

A szervező a verseny sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt.

A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet.
Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van.

VI. Helyek sorsolása:

A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik (gépi sorsolással) a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet).

A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó (pl. D3) számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. A sorsolás menete alatt a helyszíni térképre a rendezők a már sorsolt csapat név zászlaját annak rajthelyére folyamatosan felrakják.
Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek száma és elhelyezkedése a Versenybíróság döntésének megfelelően módosul. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2024.09.09. 10.00 előtt TILOS!

A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség.

VII. Csapat:

Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll. Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.

VIII. Felszerelés:

Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal. Csapatonként 2 csónak használata megengedett. Halradar használata engedélyezett.

Minden csapatnak kötelessége minimum 3 darab, 80*120 cm-es pontyzsákkal, vagy úszó mérlegelővel rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig.

Pontyzsákot a szervező nem biztosít.

A kifogás idejétől a mérlegelésig a felelősség a halak épségére vonatkozóan a versenyzőket terheli! Kifogott halakat, pontyzsákban a parthoz kikötni szigorúan TILOS!

A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata.

A legalább 1db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett.

Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges!

A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is. A halvédelmi eszközök, nem illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, a büntetési szankciók lépnek életbe! (első esetben sárga lap!) Sárga lap: 4 óra időtartamra szóló horgászati tilalom.

IX. Csónak és vízi rendészeti szabályok:

A csónakoknak és azok kötelező felszerelésének meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak előírt feltételeknek.

A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható.

A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat.

Csónak ellenőrzés a versenyközpont parkolójában történik.

A csónak nem lehet hosszabb, mint 6 méter.

Felfújható gumicsónak használata engedélyezett.

A versenyen kizárólag elektromos motor használható(helyek elfoglalásához engedélyezett a motoros csónak)

A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.

Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elmulasztása első esetben figyelmeztetést (első esetben sárga lap!), második esetben kizárást eredményez (második esetben piros lap!).

Piros lap: a versenyből történő azonnali kizárás.

A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után.

A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell.

A csónakban aludni szigorúan tilos!

A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 1 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 főnek a parton kell lennie!

A vízben fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést követően kizárást von maga után.

X . Hivatalos versenyszabályok:

A verseny hivatalos kezdete 2024.09.09. 14.00 óra.

A verseny hivatalos vége 2024.09.13. 14.00 óra.

A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni.

Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

Csalizni és etetni – élőcsali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges. MENNYISÉGI MEGKÖTÉS NINCSEN!!!

Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne.

Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből.

A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen.

Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés után kizárás következik.

A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 30 percen belül megszákolásra kerül.

XI. Horgászati szabályok alkalmazása:

A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a versenybíró döntése mindkét fél számára kötelező érvényű lesz.

A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el.

A kijelölt táborhelyen egy főnek minden esetben ott kell tartózkodnia!

A horgászhelyen DŐLŐ bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező.

Etetni kizárólag a bója köré lehetséges, TILOS a bójával nem jelzett területre etetni a másik csapat zavarása céljából!

A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem szabályos.

A világító bója használata engedélyezett.

Maximális behúzási távolság nincs, ha más csapatot ezzel nem zavar.

Fogott hal fárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja, és a bójáján túlléphet.

Amennyiben a versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni a versenybíró jelöl ki egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem.

Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír.

Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt engedélyezett.

XII. A verseny területének helyi szabályai:

A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztán tartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták. A táborhelyen tüzet rakni engedélyezett, kivétel a Camping területén. Kemping gáz használata engedélyezett.

Táborozni kizárólag a szervező által az arra kijelölt helyen lehetséges, minden esetben az ott kijelölt versenybíró utasításait haladéktalanul betartani KÖTELEZŐ!
A csapatok gépjárművei maradhatnak a táborhelyeken.

Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak.

A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők biztosítanak, a verseny befejezését követően elszállítanak.

XIII. Mérlegelési szabályok:

A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak napkeltétől-napnyugtáig, rendkívüli éjszakai mérlegelés kérhető, ha a 3 db kötelező pontyzsák megtelik!

A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.

A versenyző kötelessége minden kifogott és 5 kg-ot meghaladó hal jelentése a versenybíró felé SMS-ben a „Hal” és a rajthely száma megjelölésével.

Kifogástól a mérlegelésig a halat pontyzsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1m) vízmélységben. Pontyzsákokban tárolt halat a parthoz kikötni szigorúan TILOS! (első esetben büntetési szankció (sárga lap).

A mérlegelést kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe.

Mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és további egy, a szervező által akkreditált személynek.

A mérésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell. A mérlegelő lap egy példánya a versenybírónál, egy példánya a csapatnál marad. A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.
Mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

A dokumentációt módosítani csak ellenjegyzéssel lehet.

Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése lesz érvényes.

Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok.

Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni.

A mérlegelést követően, a versenybíró jelenlétében, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a halat.

A verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

XIV. Értékelés

A versenyben kizárólag csak a ponty és az amur számít.

A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a verseny hivatalos facebook oldalán történik, ill. a www.mohosz/ranglista.hu - oldalon.

A verseny 3 szektorban zajlik majd, a „szektor” első közül kerül ki az összetett I.-II.-III. helyezett, a szektor másodikok pedig fogott súlyuknak megfelelően osztoznak a IV.-V.-VI. helyek között. A szektoroknak külön szponzorai lesznek akik, nevüket adják a pályának és tárgy nyereménnyel segítik a verseny nívójának emelését!

A hivatalos végeredmény 2024. 09.13. napján (Péntek) a 15:30-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre. Óvást benyújtani legkésőbb 2024.09.13. 17.00-ig lehetséges!

XV. Díjazás szabályai:

A verseny díjazása a maximális 27 csapat nevezése esetén érvényes, ellenkező esetben arányosan csökken. A verseny minimum 15 csapat nevezésénél kerül megrendezésre. A versenyen az egy Csapat által kifogott halak összsúlyának a díjazása:

 • 1. hely (szektor 1.): 500.000,- HuF + 150.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)
 • 2. hely (szektor 1.): 400.000,- HuF + 150.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)
 • 3. hely (szektor 1.): 300.000,- HuF + 150.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)
 • 4. hely (szektor 2.): 200.000,- HuF + 100.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)
 • 5. hely (szektor 2.): 100.000,- HuF + 100.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)
 • 6. hely (szektor 2.): 100.000,- HuF + 100.000,- HuF vásárlási utalvány + értékes tárgy nyeremények + Serleg (3db)

A verseny legnagyobb halának díja: 50.000,- Huf + Kupa

XVI. Óvás:

Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban, a részfeldolgozások tekintetében a kikért pillanatnyi versenyállás, a csapatokra vonatkozó végeredmény, vagy egyéb versenyesemény tekintetében pedig annak előzetes közlésétől számított 1órán belül lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek.

A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják. Ha a versenyző szabálytalanságot észlel, és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy kivizsgálása 1 órán belül lezárásra kerül. Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 10.000,- HuF.

A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

XVII. Vis Maior:

A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár!

A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a fő szervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása, vagy rendkívüli időjárási körülmény kialakulása.

Amennyiben a fő szervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-nak letelte előtt következik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

XVIII. Kizárási szabályok:

A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik, valamint a horgászat sem folyhat tovább a kizárt csapatnál!

Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást von maga után.

Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya. Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása esetén.

Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap – 4 órás büntetés).

Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet.

Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az általa fogott halat kívánja bele számíttatni az eredménybe.

Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt (sárga lap – 4 órás büntetés).

Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után.

A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után.

Saját szektoron kívül etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. Első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap – 4 órás büntetés) következő esetben kizárásra kerül,

Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása figyelmeztetést (sárga lap – 4 órás büntetést) von maga után!

A kifogott hal nem megfelelő tárolása, illetve a nem sportszerű hallal való bánásmód tanúsítása. Első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap – 4 órás büntetés) következő esetben kizárásra kerül.

XIX. Felelősség:

A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.

XX. Marketing és média:

A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani.

A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában.

Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.