A megyei szövetség vízterülete

A szövetséghez tartozó 42 vízkezelő horgász egyesület 534,5 hektár, a megyei szövetség 2127,5 hektár, összesen 2662 hektár halászati (horgászati) vízterületet kezel. 11 horgász egyesület nem rendelkezik vízterülettel.

A megyei szövetség kezelésében lévő vízterület: A Duna folyam a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly torkolatáig (1708 fkm) terjedő 1996 hektár területű szakasza.

Komárom-Esztergom Megyei Duna-szakasz

A Szlovák Köztársasággal határvizet képező Duna folyam a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly torkolatáig (1708 fkm) közötti szakaszának nagy része, kivéve az Esztergomi Kis-Duna és a Neszmélyi Korpás halastó területeket (1718-1721 fkm vonalában és az 1746-1750,5 fkm vonalában), jellegzetes felső középszakasz jellegű folyó.

Fogható halak: csuka, süllő. kősüllő, harcsa, balin, kecsege, márna, menyhal, ponty, amur, jász-keszeg, paduc, dévér keszeg, karika keszeg, bodorka, vörösszárnyú keszeg.

A Duna-szakasz horgászrendje, területi engedélyek ára

Érvényes:

2021 január 1-től a 2021. horgászévre

Kedves Horgásztárs! Üdvözöljük a Duna-szakaszon.

A területi engedély állami horgászjeggyel és fogási naplóval, Magyar Horgászkártyával és személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes. Külföldi állampolgároknak állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt érvényes. Turista állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt érvényes.

TILOS HORGÁSZNI! Az Esztergomi Kis-Dunában. A mindkét végén mederzárással határolt Neszmélyi Korpás halastó egész területén.

Elveszett, ellopott, megsemmisült engedély nem pótolható.

A területi engedély megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségével.

A Duna-szakasz halállományának védelme, őrzése, gyarapítása, valamint a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása tetemes költségekbe kerül. Mindez hasznosítóként feladatunkat képezi és az Ön érdekét is szolgálja, ezért számítunk segítő magatartására, különösen a vízpartok tisztaságának megőrzésénél. A Duna-szakasz horgászatával, hal- és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentését megteheti a következő bejelentő telefonszámon: 06-30 / 333-9083, illetve munkaidőben a megyei szövetséghez is fordulhat (tel: 06-34 / 310-453).

Horgászatához jó időt, és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Horgászati tilalmak és korlátozások:

1. Telepítés napjától számított 1 heti időtartamra horgászati tilalmat rendelünk el a telepítés helyszínétől számított jobb ill. bal oldali irányba 500-500m-es távolságban. A tilalom kezdetét és végét a kemhesz.hu ill. https://www.facebook.com/kemhesz oldalon közzétesszük!
2. Horgászni a Duna-szakaszon érvényes területi engedéllyel 00 órától 24 óráig szabad, kivéve a 24 órás területi engedélyt, melyen a bizományosnak fel kell tüntetni a horgászat megkezdésének időpontját, mert onnantól számít a 24 óra. Sötétedéskor a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani.

3. A Duna-szakasz hasznosítója és a Duna-szakaszon érdekelt horgászszervezetek horgászai a Horgász Környezetvédelmi Nap keretében hulladékgyűjtési munkát végeznek. Kérjük, vegyenek részt a környezeti rend tavaszi kialakításában és az egész évi megtartásában.

4. Felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, az ifjúsági horgász 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. A gyermekhorgász és fogyatékkal élők 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat. Turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász 1 bottal azon 2 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat.

A horgot, a csalit etetőhajóval, csónakkal behordani tilos!

 5. Fogható halfajok 2021. évben:

Őshonos fogható halfajok:

Halfaj neve                  Tilalmi időszak    Kifogható minimális             Naponta kifogható

                                                                              méret (cm)                           mennyiség

domolykó                       04.15.-05.31.                  25                                               3 kg

jászkeszeg                     04.15.-05.31.                  20

garda                              04.15.-05.31.                  20

paduc                             04.15.-05.31.                  20

szilvaorrú keszeg           04.15.-05.31.                  20                               

bagolykeszeg                           -                             minden

karikakeszeg                           -                             minden

bodorka                                   -                             minden

szélhajtó küsz                           -                             minden

vörösszárnyú keszeg                -                            minden                                      

dévérkeszeg                   04.15. -05.31.                 40 cm felett nem vihető el

laposkeszeg                              -                           minden

márna                             04.15. -05.31.                 40                                               2 db

ponty                              05.03. -05.31.                 35                                               2 db

balin                               03.01. -04.30.                 40                                               2 db

compó                            05.03. -06.15.                 25                                               2 db

harcsa                            05.03. -06.15.                 60                                               2 db

                                                                          Fajlagos

                                                                      tilalmi időszak-

                                                                    ban nem vihető el

csuka                               02.01. -03.31.                 40                                              2 db

sebes pisztráng               10.01. -03.31.                 22                                              2 db

menyhal                                     -                            25                                             3 kg

sügér                               03.01. -04.30.                  15                                             3 kg

fogassüllő                       03.01. -04.30.                  40                                             2 db

kősüllő                            03.01. -06.30.                  30                                             2 db

 

amur                                            -                                                                           1 db

 

Heti elvihető nemeshal mennyisége maximum 10 db.

Dec. 1- Márc. 15-ig az elvihető keszeg maximáslis mennyisége 20kg/hét, az egész szakaszon.


Ponty maximális elvihető mérete 80cm (adatgyűjtés céljából adatbázist hozunk létre így, ezen halakat jelöljük. A halőri szolgálatot értesítsék a megadott számon amennyiben segítik fogásukkal az adatok gyűjtését).

Nem fogható:
kecsege, széles kárász, vágó durbincs

Április 15. és május 31. között a 40 cm-nél nagyobb Dévért haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe!

Fajlagos tilalmi időben harcsát megtartani nem lehet!

December 1. és február 28. között harcsára horgászni és azt megtartani TILOS!

Idegenhonos, inváziós fogható halfajok

 

Halfaj neve                                              Tilalmi időszak                                           Kifogható méret

                                                          

lénai tok                                                                 -                                                                 minden

lapátorrú tok                                                          -                                                                 minden                         

fekete amur                                                           -                                                                 minden                         

razbóra                                                                   -                                                                 minden

ezüstkárász                                                            -                                                                 minden 

busa                                                                        -                                                                 minden

törpeharcsa                                                            -                                                                 minden

fekete törpeharcsa                                                 -                                                                 minden

pettyes harcsa                                                         -                                                                minden 

pataki szajbling                                                     -                                                                   minden

szivárványos

pisztráng                                                                -                                                                 minden

tüskés pikó

(beleértve a nyugati

pikót is)                                                                 -                                                                   minden

naphal                                                                    -                                                                 minden

pisztrángsügér                                                       -                                                                 minden

amurgéb                                                                 -                                                                 minden

folyami géb                                                           -                                                                 minden

csupasztorkú géb                                                   -                                                               minden

Kessler-géb                                                           -                                                                 minden

feketeszájú géb                                                      -                                                                 minden

tarka géb                                                                -                                                                 minden

kaukázusi törpegéb                                               -                                                                 minden

6. Naponta kifogható mennyiségek:

Felnőtt területi engedéllyel: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen legfeljebb 4 db, fajonként 2 db, éves szinten összesen 70 db, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg. Heti elvihető nemeshal mennyisége maximum 10db.
Dec. 1- Márc. 15-ig az elvihető keszeg maximáslis mennyisége 20kg/hét, az egész szakaszon.

Ifjúsági és a fogyatékkal élők  területi engedélyével: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen legfeljebb 3 db, fajonként 2 db, éves szinten összesen 40 db, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

Gyermek területi engedéllyel: darabszám korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen 1 db, éves szinten összesen 20 db, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 5 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.

A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely 5 kg feletti súlyt meghaladja.

Az éves darabszám elérésekor új területi engedély nem vásárolható!

7. A fogási naplóba a darabszám-korlátozással védett halat a fogást követően azonnal, a darabszám-korlátozással nem védett halakat a horgászat befejezését követően (de naponta legalább egyszer) be kell jegyezni. A fogási naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó szervezetnél köteles leadni.

8. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. Ha a zsákmányát a napi horgászat befejeztével élve kívánja tartani, az kizárólag a part közvetlen közelében megengedett és egyszerre csak két nap zsákmányát tárolhatja.

9. A szervezett horgászversenyeket – a megyei szövetségnél történő kötelező bejelentés alapján – elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által kijelölt helyen a verseny időtartama alatt csak a versenyzők tartózkodhatnak.

Vízi és vízparti közlekedési szabályok:

10. Járművel a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos. A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak megfelelően lehet parkolni.

11. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad.

12. A Duna-szakaszon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csónakok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tárolhatók.

13. Határvízi közlekedésnél a határrenddel kapcsolatos előírásokat a horgász köteles betartani.

Környezetvédelmi, halvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások:

14. A Duna 1745 és 1722 fkm között található a Duna Szigetek Természetvédelmi Terület. A természeti értékek védelme érdekében: Tilos a partról horgászni a Süttői-szigeten és a Csitri-szigeten.

15. A növényzet károsítása, az állatvilág zavarása, a hulladék hátrahagyása a Körtvélyes és a Nyáros-szigeten!

16. Tilos a horgászat november 1. és június 15. közötti idő- szakban a kíméleti területen a Duna folyam 1713 és 1711 fkm között elterülő Duna szakasz Helembai mellékágán!

17. A vermelő halállomány védelme érdekében november 1. és március 15. között tilos a szonár használata!
18. A vermelő halállományok védelmében december 1. és március 15. között, Neszmélyi Duna-ágban lévő hajóskanzen alatti  kereszt  kőgát,  jobb  ill.  bal oldali irányba 50-50m-re pergetni TILOS. A KEMHESZ vezetősége  fenntartja  jogát  a  teljes   horgászati   tilalom   bevezetésére   az   adott   időszakban   halaink védelmében.  Amennyiben a tilalom bevezetésre kerül a www.kemhesz.hu--n és a https://www.facebook.com/kemhesz oldalon közzétesszük. (1. Térkép)
19. A vermelő halállomány  védelmében  december 1.  és  március 15.  az  Esztergomi Sódergödör táblával jelölt  szakaszán  belül  pergetni  TILOS! A  KEMHESZ  vezetősége  fenntartja  jogát  a  teljes  horgászati tilalom  bevezetésére  az  adott időszakban halaink védelmében. Amennyiben a tilalom bevezetésre kerül a www.kemhesz.hu és a https://www.facebook.com/kemhesz közzétesszük  (2. Térkép)

20. Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos! A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonásra kerül, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki. A horgász köteles a horgászat befejeztével a szemetet magával vinni vagy a szemétgyűjtőbe helyezni.

21. A Duna-szakaszon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt, vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag a horgászat időtartamára jelölhető meg.

22. Tilos a partvédő köveket átrakni és a parti sávot csaligyűjtés végett ásással megbontani.

23. Az Által-ér befolyójának bal oldalán kialakult öblözet bányatelek ként nyilvántartott munkaterület, horgászni TILOS.

Haljelölés:

Az egyedi  azonosítóval  ellátott  jelölt  halat  megtartani  TILOS. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése (cm, súly, fotó, jól elkülöníthető ismertető jegyei a halnak) és  a  fotózást  követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe  A  rögzített  adatokat  a megyei szövetségnek (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) kell beküldeni. A vízpartról elvinni SZIGORÚAN TILOS! TÖBB ÉVES ELTILTÁSSAL JÁR!

A  horgászatra  vonatkozó  szabályok  megsértése  a  hatóságon  kívül egyéb eljárást is von maga után. A területi engedélyt  már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a halászati hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegy visszatartásra kerül. A szabálytalan

horgászatról fénykép és video felvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtási rendelete az irányadóak.

A halgazdálkodási  vízterület hasznosítója:

 

Komárom-Esztergom Megyei

Horgászegyesületek Szövetsége

Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége

2021.évi területi jegyei:

A Duna folyó a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly folyó torkolatáig (1708 fkm) terjedő szakaszára

 2021.évi területi engedélyek ára (Ft)

Területi engedélyek

Duna szakasz (1770,3-1708 fkm)

Felnőtt éves

21500

Felnőtt 10 napos

9000

Felnőtt 24 órás

2500

Felnőtt emelt áras

32250

Felnőtt emelt áras 10 napos

13500

Felnőtt emelt áras 24 órás

3750

Felnőtt külföldi éves

32250

Felnőtt külföldi 10 napos

13500

Felnőtt külföldi 24 órás

3750

Felnőtt turista 10 napos

10800

Felnőtt turista 24 órás

3000

Felnőtt kedvezményezett 1 botos (Fogyatékkal élő) /szövetségi saját forgalmazás/

5000

Ifjúsági éves

5000

Ifjúsági 24 órás

500

Ifjúsági turista 24 órás

600

Ifjúsági külföldi éves

7500

Ifjúsági külföldi 24 órás

750

Gyermek éves

1000

Felnőtt emelt áras jegy:

MOHOSZ szervezeti rendszerén belüli tagsággal (ESZH befizetéssel) nem rendelkező   FELNŐTT horgászok részére forgalmazhatók.

Felnőtt külföldi területi jegy:

Magyarországi egyesületi tagsággal nem rendelkező FELNŐTT horgászok részére forgalmazhatók.

Felnőtt turista területi jegy:

Egyesületi tagsággal nem rendelkező FELNŐTT horgászok részére forgalmazhatók.

Ifjúsági külföldi területi jegy:

Magyarországi egyesületi tagsággal nem rendelkező IFJÚSÁGI horgászok részére forgalmazhatók.

Ifjúsági turista területi jegy:

Egyesületi tagsággal nem rendelkező IFJÚSÁGI horgászok részére forgalmazhatók.

Fogyatékkal élők területi jegye:

A megyei szövetség saját hatáskörben forgalmazott területi engedélye a többször módosított 2013. évi CII. törvényben és a többször módosított 133./2013 (XII.29) VM rendeletben meghatározott feltételek szerint fogyatékkal élők részére. On-line-, egyesületi-, Horgászjegy Kft. általi forgalmazásban nem elérhető!

A területi engedély állami horgászjeggyel és fogási naplóval, Magyar Horgászkártyával és személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes. Külföldi állampolgároknak állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt érvényes. Turista állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt érvényes.

A következő táblázatban a jegytípusonként használható felszerelések, és az elvihető halmennyiségek kerültek feltüntetésre:

 

Területi engedélyek

Horgászfelszerelés

Méretkorlátozott őshonos halak darabszáma

Egyéb őshonos halak mennyisége (kg)

Felnőtt éves

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt 10 napos

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt emelt áras

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt emelt áras 10 napos

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt emelt áras 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt külföldi éves

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt külföldi 10 napos

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt külföldi 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt turista 10 napos

1 felszerelés, 2 horog 1m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt turista 24 órás

1 felszerelés, 2 horog 1m2 háló

Napi 4 db, 1 fajból 2 db évente 70 db, hetente max. 10 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Felnőtt kedvezményezett 1 botos (Fogyatékkal élő) /szövetségi saját forgalmazás/

1 felszerelés, 1 horog

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Ifjúsági éves

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Ifjúsági 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Ifjúsági turista 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Ifjúsági külföldi éves

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Ifjúsági külföldi 24 órás

2 felszerelés, 2 horog, 1 m2 háló

Napi 3 db, 1 fajból 2 db, évente 40 db, Amur napi 1 db

napi 7 kg

Gyermek éves

1 felszerelés, 1 horog

Napi 1 db, évente 20 db, Amur napi 1 db

napi 5 kg

Az ifjúsági kategóriából kikerültek a fogyatékkal élők. (nekik külön engedély kerül egyedi igénylés alapján kibocsátásra, melyhez orvosi igazolás kötelező. Fogyatékkal élőnek számít: - értelmi fogyatékkal élő, -vak- és gyengénlátó személy,- mozgásszervi fogyatékkal élő), A hölgyek visszakerültek a felnőtt kategóriába.

Információ: Bordi Sándor halőrnél, Tel: 06-30 / 333-9083.

A megyei szövetség vízterületein szolgálatot teljesítő halgazdálkodási és őrzésvédelmi szolgálat 4 fő főállású halőrből áll.

A Pilismaróti Felső-öböl 2016. 02.01-től a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138. Budapest, Váci u. 200., Tel: (30) 240-7327) kezelésében van.

 

 

Keresés

Ki olvas minket?

Oldalainkat 8 vendég és 0 tag böngészi

Logo

kemhesz-logo

Komárom-Esztergom Megyei
Horgászegyesületek Szövetsége 

 indent1Tatabánya, 2800 II. Bánhidai ltp. 107.

con tel 06-34 / 310-453

emailButton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2017